Děti v Letokruhu

  • tráví čas v malém a věkově smíšeném kolektivu
  • mají největší učebnu na světě – přírodu
  • učí se prožitkem a poznávají svět všemi smysly
  • poznávají své první kamarády, učí se spolupracovat i domluvit
  • učí se respektovat sebe i druhé, jsou respektovány
  • tvoří, vyrábějí, zkoumají, objevují, malují, zpívají, tancují, dovádějí...
  • chodí na dobrodružné výpravy
  • zdravě se stravují
  • jsou sebevědomé, šťastné a svobodné
  • vědí, že jsou s rodiči a školkou na jedné lodi

Letokruh = dětství s úsměvem