Kdo jsme

Dětský lesní klub Letokruh vznikl v roce 2016 rodičovskou iniciativou, jako nestátní nezisková organizace. Jedním z impulzů ke vzniku byla touha po přirozeném způsobu a přístupu ke vzdělávání předškolních dětí.

Zázemí lesního klubu

Letokruh najdete v lesní chaloupce u obce Přívrat, nedaleko České Třebové a Ústí nad Orlicí. Toto krásné místo nám nabízí svěží čistý vzduch, klidné prostření a pestrou přírodu. V chaloupce je dostatek prostoru k odpočinku i ke hrám při nepřízni počasí, teplo a sucho zajišťují kamna na dřevo.

Naše filozofie

Letokruh nabízí předškolní vzdělávání v přírodním prostředí pro děti od (2,5) 3 do 7 let. Docházka je pro dítě vhodná, pokud zvládne:

  • základní komunikaci s vrstevníky a dospělými (vnímá, rozumí, dokáže spolupracovat, s pomocí se domlouvat a jeho přítomnost nenarušuje pohodu ostatních),
  • odloučení od rodičů,
  • jít terénem s batůžkem na zádech, kde má pití a svačinu,
  • přiměřenou samoobslužnost (vyžaduje-li asistenci u toalety, včas si o ni řekne...),
  • a nejsou jiné překážky docházky, které bychom nemohli společně překonat.

Když dítě zvládá výše uvedené, může nastoupit i dříve.

 

Klademe důraz na pobyt venku. Dáváme dětem prostor zažívat dobrodružství v lese, na louce, u rybníka, pozorovat přírodu a využívat její velké bohatství k hrám a učení, za bezpečného dohledu a vedení pedagogů-průvodců.

Jsme s dětmi v každodenním kontaktu s přírodou a sledujeme její proměny během celého roku. Děti si mohou vše prohlédnout, vyzkoušet a zažít na vlastní kůži, živý svět neuvidí jen jako obrázek v knížce nebo na počítači. Jde nám o učení se prožitkem, o to nejzákladnější objevování, děti mají možnost si vše objevit sami.

Pravidelným pobytem venku otužujeme imunitní systém, jsme vytrvalejší a zvyklí na nepřízeň počasí. Dbáme také na zdravou výživu, pestrý jídelníček a pitný režim.

Je pro nás důležitý celkový rozvoj dětí. Upevňujeme jejich jistoty, aby mohly na svých základech později stavět a staly se všestranně schopnými a odolnými osobnostmi. Učíme se vztahům bez předsudků, díky vzájemnému respektu a úctě. Naším cílem jsou šťastné, spokojené a svobodné děti s vlastním názorem.

U dětí sledujeme osobní pokroky a úspěchy, neporovnáváme neporovnatelné – tedy děti navzájem. Mnohdy pro nás není důležitý výsledek činnosti, ale cesta samotná. Dětem dáváme dostatek času a prostoru, aby se zapojily do činností a nalezly jejich smysl. Běh dne přizpůsobujeme vzájemným potřebám i momentálnímu požadavku jednotlivce.

Snažíme se o výchovu a osvětu vedoucí k udržitelnému rozvoji a odpovědnosti. Chováme se ekologicky, vážíme si více všeho okolo nás, víme, že ne vše se dá koupit. Pracujeme s přírodními materiály, recyklujeme.

Naši koncepci ovlivňuje Waldorfská a Montessori pedagogika. Volně se inspirujeme a nebojíme se směry citlivě a rozumně kombinovat. Bereme si z nich to nejlepší a jen to, čemu sami věříme.

Děti u nás nerozdělujeme do tříd podle věku, různorodé věkové složení skupiny je pro ně mnohem přínosnější, je to vlastně život sám. Mladší děti mohou přejímat vzory od starších, starší naopak cítí zodpovědnost za mladší kamarády, odpadá tak mezitřídní hierarchie.

 

Průvodce-pedagog je zde pro dítě. Ukazuje možnosti a cestu, je pevnou oporou, má otevřenou náruč pro každého, dodává odvahu a chrání. Dělá vše pro to, aby byl tím nejlepším inspirujícím vzorem, s dítětem spolupracuje a zároveň se jím inspiruje.

 

Naši průvodci

Radka Manová

Práce s dětmi předškolního věku je pro mě životním posláním.

Moje dvě děti jsou zároveň mými největšími učiteli. Naučily mě dívat se na svět bez předsudků, vidět kolem sebe hlavně dobro. A především poznat samu sebe. Každý den je pro nás novým dobrodružstvím a těšíme se, co nového spolu prožijeme, poznáme a naučíme se.

S respektujícím a partnerským způsobem komunikace jsem se setkala již při studiu na Pedagogické fakultě a následně si ho mohla zažít v mateřské škole, kde jsem pracovala. Nyní je přirozenou součástí mého života nejen při komunikaci s vlastními dětmi.

Ráda s dětmi zpívám, s kytarou nebo jen tak, pro radost. Také s dětmi ráda tvořím. Resp. vytvářím jim prostor pro vlastní tvorbu. A pak s úžasem pozoruji, kolik přirozené tvořivosti v sobě mají. Dětem do tvoření nezasahuji a jsem zastáncem toho, že nejdůležitější je prožitek procesu tvoření, nikoli výsledek.

 

Jana Benátská

Jmenuji se Jana Benátská, mám dvě náctileté děti a jsem  obyčejná žena, která při své cestě životem sbírá  zkušenosti. Každý den o kousek víc poznávám sama sebe, objevuji, prohlubuji a šířím kolem sebe vnitřní klid a trpělivost. Každý den se učím žít v lásce a upřímnosti.

Naučila jsem se brát  lidi, věci a situace takové jaké jsou a vím, že všechno má svoji světlou a temnou stránku a jen na mě záleží, na kterou se zaměřím a kterou uvidím.

Nedávno mi kamarádka poslala citát Antonia de Saint Exupériho, jenž se mnou souzní." Pokud ti nestačí to, co Ti vesmír posílá, pokračuj v práci na sobě samém, aby ses stával více světlem, více láskou. Neboť podle zákona rezonance můžeš přitáhnout do svého života jenom to, co obsahuje tolik světla a lásky jako ty sám."

Mám velkou radost a moc si vážím toho, že ke mně přišla příležitost pracovat s dětmi. Těším se na to, jak jim budu předávat to, co vím o bylinkách, stromech, zvířatech, živlech, o životě... Těším se na to, až spolu budeme pozorovat nekonečný koloběh přírody a prožívat každodenní zázraky. Těším se na to, že se od nich ještě mnohému naučím. Těším se.

 

Michaela Janušková

Vše, co děti dělají, dělají upřímně a s láskou. Právě od nich bychom se měli učit tu krásnou bezprostřednost a přirozenost.

Považuji se za člověka s velkým, laskavým a otevřeným srdcem. Je pro mě důležité žít v souladu s přírodou a vším živým. Věřím na sílu naší mysli, na zákon přitažlivosti. Já říkám " Co vyšleš, to se ti vrátí." Proto se snažím být dobrým člověkem, dávat a pomáhat když můžu. Neubližovat účelně, neubližovat slovem. Být pokorná a vděčná za všechno, co mi přišlo do života. Miluji svou rodinu, přírodu, procházky, hodně času trávím v lese, poznávám nová místa a cestuji. Ráda tvořím z přírodních materiálů, protože inspirace je všude kolem nás. Maluji obrazy na plátno, je to příjemné odreagovaní. Moc ráda zpívám, učila jsem se hrát na flétnu, 5 let jsem tancovala v umělecké škole.

 

Rodiče

Velmi důležitý je pro nás vzájemný kontakt a spolupráce s rodiči. Rodič je největším odborníkem na své dítě, nejlépe zná jeho povahu, touhy a přání. Spolu s rodiči se tak snažíme vytvořit pro dítě prostředí, které vede ke vzájemné spokojenosti a naplněnosti. Společně stráveným časem, činnostmi a dodržováním domluvených pravidel upevňujeme svoje dobré vztahy. O všech aktivitách rodiče pravidelně informujeme.