Rytmus dne

 

V našem programu je pravidelnost a rytmičnost s jakou se střídají jednotlivé činnosti. Řád a rytmické uspořádání dne, týdne a roku přináší dětem pocit bezpečí a důvěry, opakování činností zase napomáhá prohlubování a fixování zkušeností.

V náplni dne mají své místo společné aktivity, které jsou vedeny pedagogem-průvodcem, děti se do nich přirozeně zapojují a učí se nápodobou (aktivity pro rozvoj hrubé a jemné motoriky, předmatematické a předčtenářské dovednosti, grafomotorika, hudebně-pohybové aktivity, umělecké a rukodělné činnosti ...) a volné spontánní hry, které jsou důležitým prvkem ve výchově malých dětí. Při volné hře se děti učí vlastním prožitkem, svobodně rozvíjejí fantazii, motoriku, učí se sociálním vztahům a projevují se nenásilnou, naprosto přirozenou cestou.

Život v Letokruhu nám obohacují společně prožívané slavnosti roku –  např. Svatováclavská a Svatomartinská, Adventní, Masopust, Velikonoce a Svatojánská. Tyto svátky pomáhají orientovat se v čase a souvislostech v přírodě a přispívají k prohlubování vztahů.