Rytmus dne

 

příchod dětí do Letokruhu, volná hra

(dřívější příchod je možný pouze po předchozí domluvě)

 

svačinka, ranní kruh

 

dopolední společné aktivity, pobyt v přírodě

 

oběd, příprava na odpočinek

 

vyzvedávání dětí po obědě

 

odpočinek, klidový režim (délka dle potřeby dětí)

 

svačinka, hry a volná/společná činnost

 

vyzvedávání dětí

 

 

V našem programu je pravidelnost a rytmičnost s jakou se střídají jednotlivé činnosti. Řád a rytmické uspořádání dne, týdne a roku přináší dětem pocit bezpečí a důvěry, opakování činností zase napomáhá prohlubování a fixování zkušeností.

V náplni dne mají své místo společné aktivity, které jsou vedeny pedagogem-průvodcem, děti se do nich přirozeně zapojují a učí se nápodobou (hudebně-pohybové aktivity, umělecké a rukodělné činnosti, vyprávěné a čtené pohádky, říkadla…) a volné spontánní hry, které jsou důležitým prvkem ve výchově malých dětí. Při volné hře se děti učí vlastním prožitkem, svobodně rozvíjejí fantazii, motoriku, učí se sociálním vztahům a projevují se nenásilnou, naprosto přirozenou cestou.

Život v Letokruhu nám obohacují společně prožívané slavnosti roku – Svatováclavská a Svatomartinská, Adventní, Masopust, Velikonoce a Svatojánská. Tyto svátky pomáhají orientovat se v čase a souvislostech v přírodě a přispívají k prohlubování vztahů.